Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям

  • 25.06.2020
  • |
  • 0
  • |
  • 117
  • |
  • 0

 

Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса вправе применять налогоплательщики, соответствующие следующим условиям:

1) среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает для специального налогового режима:

на основе упрощенной декларации – 30 человек;

с использованием фиксированного вычета – 50 человек;

2) доход за налоговый период не превышает для специального налогового режима:

на основе патента – 3528-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

на основе упрощенной декларации – 24 038-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

с использованием фиксированного вычета – 144 184-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

 

 Управление государственных доходов по Алматинскому району

по г. Нур-Султан ведущий специалист Бердалы Гүлнұр

 

Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін мынадай шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер қолдануға құқылы: 

1) салық кезеңі үшін қызметкерлердің орташа тізімдік саны арнаулы салық режимі үшін аспайды.:

жеңілдетілген декларация негізінде-30 адам;

тіркелген шегерімді пайдалана отырып-50 адам;

2) салық кезеңіндегі табыс арнаулы салық режимі үшін:

Патент негізінде-республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 3 528 еселенген мөлшері;

Оңайлатылған декларация негізінде-республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 24 038 еселенген мөлшері;

Тіркелген шегерімді пайдалана отырып – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 144 184 еселенген мөлшері;

 

Алматы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

Жетекші маман Бердалы Гүлнұр

 

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!