Пресс-релиз конференции 5 ЛЕТ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

  • 07.08.2019
  • |
  • 1
  • |
  • 12881
  • |
  • 0

 

 

 

 

 

 

5 ЛЕТ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Совместная конференция Комитета государственных доходов МФ РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 августа в г.Нур-Султан. Мероприятие приурочено к 5-летию образования органов государственных доходов РК.  

В ходе работы конференции будут рассмотрены концептуальные вопросы среди налогоплательщиков, связанные с изменениями  в налоговом законодательстве и МСФО.

В программе конференции:

- Ход проведения налоговой амнистии для субъектов МСБ, физических лиц, в том числе: текущая ситуация по налоговой задолженности субъектов МСБ, условия и преимущества налоговой амнистии как для МСБ, так и для физических лиц;

- Камеральный контроль. В частности, цели проведения камерального контроля, текущая ситуация, преимущества;

- Электронные счета-фактуры: цели создания, текущая ситуация и преимущества;

- Специальные налоговые режимы, в том числе: цель внедрения трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС), текущая ситуация, меры стимулирования;

- Контрольно-кассовые аппараты: предпосылки и цели внедрения ККМ, текущая ситуация, преимущества;

- Электронное таможенное декларирование: предпосылки и цели проведения, текущая ситуация, преимущества;

- Информационная система электронного таможенного декларирования «АСТАНА-1».

В работе конференции примут участие руководители государственных органов, Министерств национальной экономики, финансов, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, представители Департаментов государственных доходов по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областям, участники внешне - экономической деятельности и налогоплательщики. Всего планируется участие 1000 человек.

 

Участие в работе конференции БЕСПЛАТНО

 

Дата проведения мероприятия: 14 августа 2019 года, 14:00 – 18:00

Место проведения: г. Нур-Султан, ул. Сауран, 44

Конгресс-центр (ЭКСПО)

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІС ОРГАНДАРЫНА 5 ЖЫЛ

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті мен Қазақстанның салық төлеушілер қауымдастығының бірлескен конференциясы салық төлеушілердің қатысуымен 14 тамызда Нұр-сұлтан қаласында өтеді. Іс-шара ҚР Мемлекеттік кірістер органдарының құрылуына 5 жыл толуына орайластырылған.

Конференция жұмысы барысында салық заңнамасы мен ХҚЕС өзгерістерімен байланысты салық төлеушілер арасындағы концептуалды мәселелер қарастырылады.

Конференция бағдарламасында:

- ШОБ субъектілері, жеке тұлғалар үшін салықтық рақымшылық жүргізу барысы, оның ішінде: ШОБ субъектілерінің салықтық берешегі бойынша ағымдағы жағдай, ШОБ үшін де, жеке тұлғалар үшін де салықтық рақымшылық жасау шарттары мен артықшылықтары;

- Камералдық бақылау. Атап айтқанда, камералдық бақылауды жүргізу мақсаттары, ағымдағы жағдай, артықшылықтар;

- Электрондық шот-фактуралар: құру мақсаты, ағымдағы жағдай және артықшылықтары;

- Арнайы салық режимдері, оның ішінде: үш компонентті интеграцияланған жүйені (ҮКИЖ) енгізу мақсаты, ағымдағы жағдай, ынталандыру шаралары;

- Бақылау-кассалық аппараттар: БКМ енгізудің алғышарттары мен мақсаттары, ағымдағы жағдай, артықшылықтары;

- Электрондық кедендік декларациялау: өткізудің алғышарттары мен мақсаттары, ағымдағы жағдай, артықшылықтары;

- "АСТАНА-1" электронды кедендік декларациялаудың ақпараттық жүйесі.

Конференция жұмысына мемлекеттік органдардың, Ұлттық экономика, Қаржы министрліктерінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің басшылары, Нұр-сұлтан, Алматы, Шымкент және облыстар бойынша Мемлекеттік кірістер департаменттерінің өкілдері, сыртқы-экономикалық қызметке қатысушылар және салық төлеушілер қатысады. Барлығы 1000 адам қатысу жоспарлануда.

 

Конференция жұмысына қатысу ТЕГІН

 

Іс-шараны өткізу күні: 14 тамыз 2019 жыл, 14:00 – 18:00

Өтетін орны: Нұр-сұлтан қ., Сауран к-сі, 44

Конгресс орталығы (ЭКСПО)

 

 

 

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!